Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

e-ΕΦΚΑ: Πρόγραμμα δωρεάν κατασκήνωσης

Στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετάσχουν:

Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και συνταξιούχων:

 • του τ. ΤΑΞΥ
 • του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ
 • των Β ́, Γ ́ και Δ ́ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
 • του τ. ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ
 • του τ. ΕΤΑΑ- ΤΠΔΑ
 • τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ
 • του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ
 • του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ
 • του τ. ΟΑΕΕ
 • του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ
 • του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
 • του τ. ΤΠΔΕ
 • του τ. ΤΑΠΙΤ

Παιδιά δικαιούχων ΜΟΝΟ συνταξιούχων:

 • του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα.

Παιδιά δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e- ΕΦΚΑ, ήτοι υπάλληλοι:

 • του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ
 • του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
 • του τ. ΟΑΕΕ
 • του τ. ΟΑΕΕ- ΤΑΝΤΠ
 • του τ. ΟΓΑ
 • του τ. ΕΤΕΑΕΠ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να καλύψει το ταμείο τη δαπάνη φιλοξενίας του παιδιού σας στην κατασκήνωση δεν αρκεί μόνο η κράτηση θέσης για την περίοδο που επιθυμείτε στην κατασκήνωσή μας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το ασφαλιστικό σας ταμείο για να μάθετε τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας. Πραγματοποιήστε έγκαιρα την εγγραφή στο ταμείο για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Ακόμα και αν έχετε κάνει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση, εάν δεν προλάβετε την προθεσμία του ταμείου και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, δεν θα καλυφθεί η δαπάνη φιλοξενίας στην κατασκήνωση από το ταμείο σας.