ΕΦΚΑ: Έναρξη αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις επόμενες δύο κατασκηνωτικές περιόδους 27/7-10/8 και 11/8-25/8 ορίζεται από 17/7/2020 ( 09.00 π.μ.) έως και 23/7/2020. 

  • Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι την Πέμπτη 23/7/2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ( www.efka.gov.gr ) κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.
  • Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή.
  • Σας υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα των κατασκηνώσεων, δίπλα σε κάθε αίτηση που έχει εγκριθεί εμφανίζεται η επιλογή « Εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή», εκτυπώστε την κάρτα, την οποία πρέπει να υπογράψετε και να παραδώσετε στην κατασκήνωση κατά την άφιξή σας.

Προσοχή στα χρονικά διαστήματα!

  1. 12/7-26/7
  2. 27/7-10/8
  3. 11/8-25/8

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2020 για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα πρόκειται για τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, , τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2020.

Λόγω της φετινής μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ.

Δείτε εδώ τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του ΕΦΚΑ.

Δείτε εδώ τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση σας στον ΕΦΚΑ.