ΟΑΕΔ: Δωρεάν κατασκήνωση

ΟΑΕΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) τέκνων, που κατά το προηγούμενο έτος έχουν δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση.
Και παράλληλα κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:
  • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας ή
  • συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας

ή κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

  • είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τεσσάρων (4)μηνών.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (τέκνα): Τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 6 – 16 ετών (όπως ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση) και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
Τα ωφελούμενα παιδιά δηλώνονται από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι δικαιούχοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ή μη της ένδειξης «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ», γιατί:
αν το δηλώσουν ως ωφελούμενο, ενώ δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα αποκλειστούν απο το πρόγραμμα του επόμενου έτους.