ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ): Κριτήρια συμμετοχής (καλοκαίρι 2023)

ΔΥΠΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2023

1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:
  1. είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή
  2. ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγούμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή 
  3. είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3)μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

και παράλληλα πληρούν τις ακόλουθες εισοδηματικές προϋποθέσεις:

  • Για τις κατηγορίες δικαιούχων (1) και (2) και για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων ανέργων μέχρι δώδεκα (12) μήνες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (3) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000,00€.
  • Για τις περιπτώσεις των εγγεγραμμένων άνω των δώδεκα (12) μηνών στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ως άνω κατηγορίας (3) δικαιούχων, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία:

  • Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (1, 2 & 3) στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η φορολογική δήλωση έτους 2022 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το εισόδημα του φορολογικού έτους 2021 βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι/ωφελούμενοι του προγράμματος:

  • εργαζόμενοι/άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2023.
  • oι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο κατασκηνωτικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ παρελθόντων ετών, στους οποίους επεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 38249/20.04.22 κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή των ωφελουμένων τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (τέκνα): Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 14 Ιουνίου 2017 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.


Δείτε εδώ τη σχετική πληροφόρηση στη σελίδα της ΔΥΠΑ.