ΔΥΠΑ(πρώην ΟΑΕΔ): Έναρξη αιτήσεων 2023

Παράταση αιτήσεων μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 23:59 για όλα τα ΑΦΜ. Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση στη ΔΥΠΑ.

(https://www.dypa.gov.gr/paratasi-aitiseon-mekhri-tin-kiriaki-ghia-to-kataskinotiko-proghramma-tis-dypa-2023)


Τη Δευτέρα, 22 Μαΐου και ώρα 10:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (τέκνα): Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 14 Ιουνίου 2017 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Κριτήρια Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση («Αίτηση διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2023») μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 27.05.2023 και ώρα 23:59. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά κατά τις παρακάτω ημερομηνίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ως εξής:


Πώς γίνεται η πιστοποίηση χρηστών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Για τους πιστοποιημένους χρήστες (που έχουν κωδικούς πρόσβασης στην ΔΥΠΑ):

  • χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης της ΔΥΠΑ

Για τους νέους χρήστες (που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης στην ΔΥΠΑ):

  • Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) για τους νέους χρήστες είναι δυνατή με τους κωδικούς TAXISnet από την εξής διαδρομή: «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» – «Είσοδος στην ΑΑΔΕ».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


Τα βήματα της αίτησης είναι τα εξής:

1. Οι δικαιούχοι επιλέγουν, αν θα συμμετάσχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου ή του ανέργου.
2. Οι δικαιούχοι δηλώνουν τα στοιχεία της τρέχουσας οικογενειακής τους κατάστασης
3. Οι δικαιούχοι που δηλώνουν μονογονείς, καταχωρίζουν πληροφορία για τον χρόνο απόκτησης της ιδιότητάς τους αυτής, προκειμένου να ενταχθούν σε εισοδηματική κλίμακα ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια
4. Οι δικαιούχοι δηλώνουν αν ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ
5. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους (ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ) τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) όλων των ανήλικων παιδιών τους (έως 18 ετών).
6. Οι δικαιούχοι δηλώνουν για κάθε παιδί, αν επιθυμούν την έκδοση επιταγής. Με βάση τη δήλωση
αυτή το παιδί θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά τη διαδικασία επιλογής ως ωφελούμενο
(για να διαμείνει, δηλαδή, σε κατασκήνωση). Αν δεν δηλωθεί ότι ζητείται η έκδοση επιταγής, το παιδί θα ληφθεί υπόψη μόνο για τη μοριοδότηση του δικαιούχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δικαιούχοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην απάντησή τους στο σημείο αυτό που ερωτώνται, αν επιθυμούν την έκδοση επιταγής για το παιδί τους, γιατί:

  • Αν θέλουν να εκδοθεί επιταγή για τέκνο και δεν το δηλώσουν, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
  • Αν απαντήσουν θετικά για έκδοση επιταγής σε τέκνο και τελικώς δεν χρησιμοποιηθεί η εκδοθείσα επιταγή, θα τους επιβληθεί ως κύρωση η μη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους

7. Οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν το παιδί τους ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ
8. Οι δικαιούχοι δηλώνουν αν έχουν οι ίδιοι την επιμέλεια του παιδιού τους, ή αν δεν είναι φυσικοί γονείς του παιδιού.
9. Οι δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους, εφόσον αυτά απαιτούνται
10. Οι δικαιούχοι διαβάζουν και συναινούν με τους όρους του προγράμματος και επιλέγουν Οριστική Υποβολή. Με την οριστική υποβολή της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα.


Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ? 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

  • Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας).
  • Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και των στοιχείων των παιδιών τους.
  • Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση αυτών, αφού γίνει πρώτα ακύρωσή τους. Η ακύρωση μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ ή την ημερομηνία που η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για όλους τους ΑΦΜ (27.05.2023).
  • Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον ΕΦΚΑ με βάση τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου. (Αριθμός Μητρώου πρώην ΙΚΑ)  

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού της ΔΥΠΑ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα της ΔΥΠΑ.