ΕΦΚΑ

Τομέας Α.Δ.Κ.Υ. (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

Φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.(Δημοτικοί Υπάλληλοι) σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Έναρξη αιτήσεων

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, για τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ).

π. ΤΑΥΤΕΚΩ: Έναρξη αιτήσεων

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019.

π. ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ: Έναρξη αιτήσεων

Έναρξη κατασκηνωτικής περιόδου 2019 για τους ασφαλισμένους του π. ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου).

ΕΦΚΑ: Έναρξη αιτήσεων

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2019 όλων των εντασσομένων φορέων του ΕΦΚΑ.

π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Έναρξη αιτήσεων

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΤΣΜΕΔΕ 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή σας στο eTSMEDE.

ΕΦΚΑ: Δωρεάν κατασκήνωση

Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στους τομείς ασφάλισης του ΕΦΚΑ.