Ασφαλιστικά Ταμεία & Φορείς

Άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία και Φορείς

Δείτε εδώ τα ασφαλιστικά ταμεία και φορείς που προσφέρουν δωρεάν συμμετοχή σε κατασκηνώσεις.

ΔΕΗ: Δωρεάν κατασκήνωση

Κάθε χρόνο η ΔΕΗ Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των ασφαλισμένων, ηλικίας 6 έως 16 ετών, να συμμετάσχουν σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.