ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2021 θα καλύψει τη δαπάνη φιλοξενίας των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και των υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό φορέων σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του υπουργείου ή των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών και σε ουδεμία περίπτωση να είναι συνταξιούχοι, τα δε τέκνα να είναι ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Υπουργείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kataskinoseis20@minagric.gr 

Μαζί με την αίτηση που θα αποσταλεί στην υπηρεσία, θα πρέπει να επισυναφθεί και η επιβεβαίωση κράτησης θέσης που θα λάβετε από την κατασκήνωση μετά από τη σχετική επικοινωνία.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.