ΥΠ.Υ.ΜΕ. (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών)

Αποστολή τέκνων υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αποστείλουντο αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, συμπληρωμένη την αίτηση που θα βρείτε εδώ, στην Υπηρεσία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 10191, Παπάγος), ή
βΣτο e-mail: z.pesiridou@yme.gov.gr,
ή
γ) Στο Fax: 210-6508392
Για κάθε τέκνο θα κατατίθεται μία μόνο αίτηση και εφόσον έχει προηγηθεί από τον γονέα σχετική επικοινωνία με την κατασκήνωση της επιλογής του.
 Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν ενεργεία, μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου, ή να υπηρετούν σ’ αυτό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, τα δε τέκνα να είναι ηλικίας έξι (6) έως δεκαπέντε (15) ετών.