ΥΠ.ΠΟ.Α (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού) 2023

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα 2023 και να καλυφθεί η δαπάνη αυτή από το ΥΠ.ΠΟ.Α. καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά από τις 02/05/2023 έως και την 31/05/2023.

«Δικαιούχοι» είναι οι φυσικοί ή θετοί γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι εν ενεργεία μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (και όχι των εποπτευόμενων φορέων του, που απαλείφθηκαν ρητά ως δικαιούχοι με την παρ. 5 του αρθ. 19 του ν.4639/2019), οι οποίοι δεν επιδοτούνται αυτοί ή οι έτεροι γονείς των παιδιών τους για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ζευγάρι υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α.), το κάθε παιδί τους μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά με υποβολή της αίτησης μόνο από τον ένα γονέα εκ των
δύο.

Για φέτος ωφελούμενα τέκνα είναι όσα έχουν γεννηθεί από το έτος 2017 (6 ετών) μέχρι και το έτος 2009 (14 ετών).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της εφαρμογής «Αιτήσεις Κατασκηνώσεων» στον ιστοχώρο https://apptree.culture.gr (ο οποίος λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του ΥΠΠΟΑ) & μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 02/05/2023 μέχρι και την Τετάρτη 31/05/2023 και ώρα 13.00. Η πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του δικτύου του ΥΠΠΟΑ /εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ (δηλαδή μέσω Η/Υ στο χώρο εργασίας ή με σύνδεση με αυτόν με anydesk ή με σύνδεση VPN στο δίκτυο του ΥΠΠΟΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά και να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, ακόμα και οι υπεύθυνες δηλώσεις.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε πατήστε εδώ. Μπορείτε να βρείτε όλη τη σχετική πληροφόρηση και στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view_announcement.aspx?nID=4959) .