Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

ΥΠ.ΠΟ.Α (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού) 2024

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα 2024 και να καλυφθεί η δαπάνη αυτή από το ΥΠ.ΠΟ.Α. καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά από τις 02/05/2024 έως και την 31/05/2024.

«Δικαιούχοι» είναι οι φυσικοί ή θετοί γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι εν ενεργεία μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού (και όχι των εποπτευόμενων φορέων του, που απαλείφθηκαν ρητά ως δικαιούχοι με την παρ. 5 του αρθ. 19 του ν. 4639/2019), οι οποίοι δεν επιδοτούνται αυτοί ή οι έτεροι γονείς των παιδιών τους για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ζευγάρι υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α.), το κάθε παιδί τους μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά με υποβολή της αίτησης μόνο από τον ένα γονέα εκ των δύο.

Για φέτος ωφελούμενα τέκνα είναι όσα έχουν γεννηθεί από το έτος 2018 (6 ετών) μέχρι και το έτος 2010 (14 ετών).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της εφαρμογής «Αιτήσεις Κατασκηνώσεων» στο https://apptree.culture.gr μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Πέμπτη 02/05/2024 μέχρι και την Παρασκευή 31/05/2024 και μέχρι τις 13:00 μ.μ. το αργότερο. Η πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του δικτύου του ΥΠΠΟΑ /εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ (δηλαδή μέσω Η/Υ στο χώρο εργασίας ή με σύνδεση με αυτόν με anydesk ή με σύνδεση VPN στο δίκτυο του ΥΠΠΟΑ).

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε πατήστε εδώ.