ΥΠ.ΠΟ.Α (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού) 2022

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ.Α. που επιθυμούν τα τέκνα τους να φιλοξενηθούν σε παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων κατά την περίοδο των θερινών διακοπών 2022 και να καλυφθεί η δαπάνη αυτή από το ΥΠ.ΠΟ.Α. καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής με όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά από τις 03/05/2022 έως και την 31/05/2022.

«Δικαιούχοι» είναι οι φυσικοί ή θετοί γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι εν
ενεργεία μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (και όχι των εποπτευόμενων φορέων του, που απαλείφθηκαν ρητά ως δικαιούχοι με την παρ. 5 του αρθ. 19 του ν.4639/2019), οι οποίοι δεν επιδοτούνται αυτοί ή οι έτεροι γονείς των παιδιών τους για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής (ζευγάρι υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α.), το κάθε παιδί τους μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία φορά με υποβολή της αίτησης μόνο από τον ένα γονέα εκ των
δύο.

Για φέτος ωφελούμενα τέκνα είναι όσα έχουν γεννηθεί από το έτος 2016 (6 ετών) μέχρι και το έτος 2008 (14 ετών).

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.Α. έτους 2022, ισχύει από 15/6/2022 έως 3/9/2022. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atelps@culture.gr μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Τρίτη 03/05/2022 μέχρι και την Τρίτη 31-05-2022 και ώρα 13.00μμ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά και να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, ακόμα και οι υπεύθυνες δηλώσεις.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλετε πατήστε εδώ.