ΟΠΕΚΑ: Αγροτική Εστία 2020

  • Παράταση Αιτήσεων εώς τις 30/6. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υλοποιεί και φέτος το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr, από 01/06/2020 έως 26/06/2020.

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2020 απευθύνεται σε χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, δικαιούχους του ΛΑΕ, από όλους τους νομούς της χώρας, ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2004 έως 31-12-2014.

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020, ισχύει από 6/7/2020 έως 4/9/2020 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Οι δικαιούχοι του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 16 ημέρες (15 διανυκτερεύσεις), συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας άφιξης.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:
α. παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και
β. παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2020, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr από 01/06/2020 έως 26/06/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr και όχι στα ΚΕΠ.

  • Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης για όλα τα τέκνα της οικογένειας.
  • Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα ή ανάδοχο κ.ο.κ ή γονέα που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Για να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.