Άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία και Φορείς

Στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά των ασφαλισμένων που ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α.Δ.Μ.Η.Ε   Α.Ε.
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε.
Δ.Ε.Τ.Η.Π (Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ  (Υπάλληλοι)
Ε.Υ.Α.Θ
Ο.Α.Ε.Δ  (Υπάλληλοι)
Ο.Λ.Θ  Α.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε
Ο.Π.Ε.Κ.Α  (Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΟΓΑ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ.Υ.ΜΕ  (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
CORAL A.E., CORAL GAS  A.E.B.E.Y