Άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία και Φορείς

Στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά των ασφαλισμένων που ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α.Δ.Μ.Η.Ε   Α.Ε.
Γ.Ε.Σ. (Γενικό Επιτελείο Στρατού)
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε.
Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Δ.Ε.Τ.Η.Π (Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας)
Δ.Ο.Ε.
Δ.Υ.Π.Α (Υπάλληλοι πρώην ΟΑΕΔ)
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π (Δημοσιογράφοι)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ  (Υπάλληλοι)
Ε.Υ.Α.Θ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Ο.Λ.Θ  Α.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε
Ο.Π.Ε.Κ.Α  (Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΟΓΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υπάλληλοι)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ.Υ.ΜΕ  (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
CORAL A.E., CORAL GAS  A.E.B.E.Y
PEPSICO HELLAS