Άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία και Φορείς

Στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά των ασφαλισμένων που ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α.Δ.Μ.Η.Ε   Α.Ε.
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  Α.Ε.
Δ.Ε.Τ.Η.Π (Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ  (Υπάλληλοι)
Ε.Υ.Α.Θ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π  (Υπάλληλοι)
Ο.Α.Ε.Δ  (Υπάλληλοι)
Ο.Α.Σ.Θ
Ο.Λ.Θ  Α.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε
Ο.Π.Ε.Κ.Α  (Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΟΓΑ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠ.Υ.ΜΕ  (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
CORAL A.E., CORAL GAS  A.E.B.E.Y