Γενικό Επιτελείο Στρατού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού θα επιδοτήσει και φέτος τον παραθερισμό παιδιών προσωπικού σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι
  • Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 350 € ανά τέκνο.
  • Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων. Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο από την υπηρεσία σας.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν τα τέκνα του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι και 14 Ιουνίου 2016. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

(β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

(γ) Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό να υπηρετεί σε Μονάδα – Υπηρεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
  • Το ενδιαφερόμενο προσωπικό θα πρέπει να υποβάλει αίτηση παραθερισμού μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 όπως παρακάτω:

1) Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, στις Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετούν.

2) Το εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό στην ΕΑΑΣ.

3) Οι πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί, στο ΓΕΣ/Β5.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.