Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, θα επιδοτήσει και φέτος τον παραθερισμό αριθμού παιδιών σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι
  • Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 350 € ανά τέκνο.
  • Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων. Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού που διαμένουν σε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2007 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017.

(β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

(γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,5%. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.


Οι παρακάτω κατηγορίες τέκνων επιλέγονται για παραθερισμό άνευ μοριοδότησης:
(α) Τέκνα στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία

(β) Τέκνα στελεχών που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα αυτών (μονογονεϊκές οικογένειες)


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα κατά τόπους Παραρτήματα που ανήκουν ή στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18Α. αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Α», μέχρι τις 02 Μαϊ 2023, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση.