ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης)

Ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το κατασκηνωτικό επίδομα για το έτος 2021, για τα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον Οργανισμό, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2006 έως 31/5/2015 (απόφαση ΔΣ 20/12-5-2021). Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι, η μη δυνατότητα λήψης της παροχής από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Για να χορηγηθεί επομένως το επίδομα από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει:

  • Το οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να είναι μεγαλύτερο των 28.000 ευρώ (άρα να μην μπορεί να υποβληθεί αίτημα στον ΟΑΕΔ)
  • Ή να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στον ΟΑΕΔ και να έχει απορριφθεί για οικονομικούς λόγους. Συνεπώς να περιλαμβάνεται στους πίνακες απόρριψης.

Το επίδομα κατασκήνωσης του ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγείται στους ασφαλισμένους του ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδίαπό 28.000 έως 35.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιάαπό 28.000 έως 42.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιάαπό 28.000 έως 49.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιάαπό 28.000 έως 56.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιάαπό 28.000 έως 63.000 ευρώ

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ:

  • Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)
  • Βεβαίωση της κατασκήνωσης για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
  • Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2019 και των δύο γονέων εκτός από διαζευγμένους (απαραίτητη προσκόμιση αντιγράφου διαζευκτηρίου ) ή λοιπές κατηγορίες μονογονεϊκών οικογενειών (απαραίτητη προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης εντός 3μήνου, (μπορεί να εκδοθεί από: https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases) όπου θα προσκομίζεται το εκκαθαριστικό του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή των παιδιών.

Κατόπιν υπηρεσιακού ελέγχου θα καταβάλλεται το δικαιούμενο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.