ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης)

Ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το κατασκηνωτικό επίδομα για το έτος 2023, για τα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον Οργανισμό, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα 1/1/2007 έως 31/12/2017 (απόφαση ΔΣ 23/31-5-2023). Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι, η μη δυνατότητα λήψης της παροχής από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.


Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2007 έως και 14/6/2017 που κρίθηκαν μη δικαιούχα της παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος από τη ΔΥΠΑ και εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2021 (εκκαθαριστικό 2022), υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (αθροιστικά και των δύο γονέων), προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο ή υπάρχουν άλλοι λόγοι απόρριψης του αιτήματος από τη ΔΥΠΑ. Αναλυτικά:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Δικαιούχος με 1 παιδίαπό 30.000€ έως 37.000 ευρώ
Δικαιούχος με 2 παιδιάαπό 30.000€ έως 40.000 ευρώ
Δικαιούχος με 3 παιδιάαπό 30.000€ έως 43.000 ευρώ
Δικαιούχος με 4 παιδιάαπό 30.000€ έως 46.000 ευρώ
Δικαιούχος με 5 παιδιάαπό 30.000€ έως 49.000 ευρώ

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα δύο εβδομάδων με διανυκτέρευση (με διαμονή για 15 ημερολογιακές ημέρες συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης) ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 400 ευρώ για κάθε παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παραμονής.

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ:

 • Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)
 • Βεβαίωση της κατασκήνωσης για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2022 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2021)
 • Ειδικότερα για:
  Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου
  Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)
  Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2022 του παιδιού
  Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου

Το δικαιούμενο ποσό θα καταβάλλεται στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν υπηρεσιακού ελέγχου.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.