ΔΕΗ: Δωρεάν κατασκήνωση

Κάθε καλοκαίρι η ΔΕΗ Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των ασφαλισμένων να συμμετάσχουν σε διάφορα κατασκηνωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Και φέτος η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύψει το κόστος του κατασκηνωτικού προγράμματος για κάθε παιδί εργαζομένου, ηλικίας 6 έως 16 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία σας.