ΔΕΗ Α.Ε: Δωρεάν κατασκήνωση

Κάθε καλοκαίρι η ΔΕΗ Α.Ε δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των δικαιούχων εργαζομένων να συμμετάσχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Και φέτος η ΔΕΗ Α.Ε θα καλύψει το κόστος του κατασκηνωτικού προγράμματος και για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μία (1) κατασκηνωτική περίοδο, για κάθε παιδί δικαιούχου εργαζομένου.

Η διάρκεια κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ανέρχεται στις 15 ημέρες συνεχούς διαμονής για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Δικαίωμα φιλοξενίας έχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 εώς 16 ετών σε μία από τις 5 κατασκηνωτικές περιόδους συνεχούς διαμονής 15 ημερών.

Δικαιούχοι είναι, όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής (συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε Φορείς εκτός ΔΕΗ και των με διάθεση στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.), των στελεχών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, καθώς και των ειδικών συμβούλων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • ΓΙΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟ:
  • ΓΙΑ Β & Γ ΠΕΡΙΟΔΟ:
  • ΓΙΑ Δ & Ε ΠΕΡΙΟΔΟ:

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία σας.