Ασφάλιση Προσωπικού (ανήλικοι)

Όλοι όσοι επιλεγούν για να απασχοληθούν στην κατασκήνωση με οποιαδήποτε ιδιότητα, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την πρόσληψη τους, όταν θα τους ζητηθεί.


ΕΙΜΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ (δεν έχω κλείσει τα 18 έτη)


1) ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 


2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISNET στον παρακάτω σύνδεσμο. (https://www.gov.gr). Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι έως και 3 μήνες, συνεπώς θα πρέπει να εκδοθεί αναλόγως ώστε να είναι σε ισχύ κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση. (μετά τις 10 Μαΐου).

Το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να το έχετε μαζί σας ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ (όχι στο κινητό), κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση.

Δεν έχω κωδικούς TAXISNET: Θα επισκεφθείτε το πλησιέστερο ΚΕΠ με τον Γονέα / Κηδεμόνα σας, έχοντας μαζί σας τις αστυνομικές σας ταυτότητες και θα κάνετε εκεί την αντίστοιχη αίτηση.


3) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Για να το εκδώσετε θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (κατεβάστε εδώ το δείγμα) 

Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται δείγμα). Πέραν της κλινικής εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται και στον ακόλουθο εργαστηριακό έλεγχο:

 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Καλλιέργεια & Παρασιτολογική κοπράνων
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (ΔΕΝ απαιτείται γνήσιο υπογραφής) η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τους 2 γονείς καθώς και από τον ανήλικο. Κατεβάστε την εδώ. 
 • ΜΙΑ(1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (όχι επικυρωμένη)
 • ΑΦΜ: Έκδοση από την αρμόδια ΔΟΥ (εφορία)
 • ΑΜΑ: Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, έκδοση από το αρμόδιο ΙΚΑ.
 • ΑΜΚΑ: Αντίγραφο βεβαίωσης ΑΜΚΑ
 • Σε περίπτωση αλλοδαπού, άδεια παραμονής σε ισχύ.

ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
 1. Πρέπει να βγάλετε ΑΦΜ στην εφορία της περιοχής σας
 2. Πρέπει να βγάλετε ΑΜΑ στο ΙΚΑ της περιοχής σας
 3. Να πάτε στην Επιθεώρηση εργασίας για να πάρετε ένα βιβλιάριο ανηλίκου, μαζί με τον κηδεμόνα σας. Εκεί θα ζητήσετε να σας βάλουν στο Βιβλιάριο μόνο την φωτογραφία σας. Η υπόλοιπη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση στην αρμόδια υπηρεσία που υπάγεται.
 4. Στην συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ. Ο γιατρός που θα σας δώσει το πιστοποιητικό υγείας ΠΡΕΠΕΙ να υπογράψει και να σφραγίσει στην αντίστοιχη σελίδα του βιβλιαρίου.

ΔΙΑΘΕΤΩ ΗΔΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μόνο:

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Πιστοποιητικό υγείας (σε ισχύ). Το βιβλιάριο εργασίας που διαθέτετε, θα πρέπει να σφραγιστεί ξανά από τον γιατρό στην αντίστοιχη σελίδα του βιβλιαρίου. (θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό υγείας)
 • Αίτηση για την επιθεώρηση εργασίας (ΔΕΝ απαιτείται γνήσιο υπογραφής)

Τα παρακάτω πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία μας, Philippos Business Center, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 555 35 Πυλαία, κτίριο Δ’, Γραφείο Δ34:

 • Βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αίτηση για την επιθεώρηση εργασίας

Τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη σας θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά με τον τρόπο που θα σας ζητηθεί. Θα λάβετε σχετικό email με τις απαραίτητες οδηγίες.