Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

Ασφάλιση Προσωπικού (ενήλικες)

Όλοι όσοι επιλεγούν για να απασχοληθούν στην κατασκήνωση με οποιαδήποτε ιδιότητα, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την πρόσληψη τους, όταν θα τους ζητηθεί.


ΕΙΜΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑΣ (έχω κλείσει τα 18 έτη)


1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (κατεβάστε εδώ) 

Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται δείγμα). Πέραν της κλινικής εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται και στον ακόλουθο εργαστηριακό έλεγχο:

  • Ακτινογραφία θώρακος
  • Καλλιέργεια & Παρασιτολογική κοπράνων

2) ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 


3) ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
  • ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΦΜ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου)

4) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISNET στον παρακάτω σύνδεσμο. (https://www.gov.gr). Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι έως και 3 μήνες, συνεπώς θα πρέπει να εκδοθεί αναλόγως ώστε να είναι σε ισχύ κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση. (μετά τις 10 Μαΐου).

Το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να το έχετε μαζί σας ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ (όχι στο κινητό), κατά την είσοδο σας στην κατασκήνωση.

Δεν έχω κωδικούς TAXISNET: Θα επισκεφθείτε το πλησιέστερο ΚΕΠ με την ταυτότητα σας και θα κάνετε εκεί την αντίστοιχη αίτηση.