Απαραίτητα Έγγραφα – Ασφαλιστικά Ταμεία & Φορείς

Εφόσον έχετε κάνει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση & επιβεβαιώσετε ότι έχετε εγκριθεί από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο ή Φορέα που θα καλύψει τη συμμετοχή σας στην κατασκήνωση, θα πρέπει να αποστείλετε τα παρακάτω έγγραφα το συντομότερο και σίγουρα έως την άφιξη του κατασκηνωτή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ταχυδρομικώς στα γραφεία μας Γ.Α ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, Ιερέα Π. Καρατάσιου 1, Θεσσαλονίκη 542 50 ή 
  • Email στο info@kalivas.net ή
  • Ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε παρακάτω.

1.) ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Το πρωτότυπο να το έχει το παιδί μαζί του σε κλειστό φάκελο!): Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί υποχρεωτικά από τον γιατρό σας και τον κηδεμόνα και να μας το αποστείλετε 15 ημέρες πριν την άφιξη του κατασκηνωτή. Η ημερομηνία εξέτασης θα πρέπει να είναι από τον Μάιο και μετέπειτα. Πατήστε το εικονίδιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι σημαντικό στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, το Δελτίο Υγείας θα πρέπει να σταλεί με την κράτηση θέσης, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον γιατρό της κατασκήνωσης.

2.) ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και του ανήλικου παιδιού σας, γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησής μας, που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας, καθώς και με τη Φόρμα Ενημέρωσης και Συναίνεσης Γονέα – Κηδεμόνα, που θα μας προσκομίσετε υπογεγραμμένη.

3.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ για Covid-19.

ΕΛΕΓΧΟΣ Covid-19 / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Όλα τα Παιδιά / Στελέχη θα πρέπει να επιδείξουν κατά την είσοδο στην κατασκήνωση τα παρακάτω:

  1. Το Ερωτηματολόγιο Συμπτωμάτων: Αφορά τις τελευταίες 10 ημέρες πριν την άφιξη του παιδιού/ στελέχους στην κατασκήνωση, συνεπώς θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός 24 έως 48 ωρών από την ημέρα άφιξης! Κατεβάστε το πατώντας εδώ,  &

  2. Εκτυπωμένη Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου με Rapid test (ΟΧΙ SELF!), που θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 24-48 ώρες πριν την άφιξη.(π.χ gov.gr, διαγνωστικό κέντρο)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ

Την ημέρα άφιξης, το παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του το απαραίτητο έγγραφο που ορίζει το Ασφαλιστικό Ταμείο ή Φορέας μέσω του οποίου συμμετέχει στην κατασκήνωση συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο γονέα (π.χ. κάρτα κατασκηνωτή, υπεύθυνη δήλωση κλπ).


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ