Από το 1977... η παραδοσιακή κατασκήνωση!

Απαραίτητα Έγγραφα – Ταμεία / e- ΕΦΚΑ / Φορείς

Με την προκράτηση θέσης καλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους συμμετοχής & την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και να δώσετε τη συγκατάθεση σας.


  • VOUCHER ΕΙΣΟΔΟΥ KALIVAS CAMP (2 αντίγραφα) / θα το λάβετε από εμάς μέσω email). Το ένα αντίγραφο είναι για την είσοδο στην κατασκήνωση και το δεύτερο θα το έχει το παιδί στη βαλίτσα του.
  • ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Την ημέρα άφιξης, το παιδί πρέπει να το έχει μαζί του σε κλειστό φάκελο!): Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί υποχρεωτικά από τον γιατρό σας και τον κηδεμόνα. Πατήστε το εικονίδιο. 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι σημαντικό στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, η κατασκήνωση  πρέπει να ενημερώνεται με την προκράτηση θέσης.

e-ΕΦΚΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ / ΦΟΡΕΙΣ

Την ημέρα άφιξης, το παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του το απαραίτητο έγγραφο που ορίζει ο Φορέας μέσω του οποίου συμμετέχει στην κατασκήνωση, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο γονέα (π.χ. κάρτα κατασκηνωτή, υπεύθυνη δήλωση κλπ).