Απαραίτητα Έγγραφα – Ταμεία / e- ΕΦΚΑ / Φορείς

Με την επιβεβαίωση της κράτησης θέσης, θα πρέπει να αποστείλετε τα παρακάτω το αργότερο έως την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση ως εξής:
  • Ταχυδρομικώς ή Αυτοπροσώπως στα γραφεία μας ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, Philippos Business Center, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 555 35 Πυλαία, κτίριο Δ’, Γραφείο Δ34 ή
  • Την ημέρα άφιξης σε κλειστό φάκελο

1.) ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Το πρωτότυπο πρέπει να το έχει το παιδί μαζί του σε κλειστό φάκελο!): Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί υποχρεωτικά από τον γιατρό σας και τον κηδεμόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι σημαντικό στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, το Δελτίο Υγείας θα πρέπει να σταλεί άμεσα με την κράτηση θέσης, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον γιατρό της κατασκήνωσης.

2.) ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και του ανήλικου παιδιού σας, γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησής μας, που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας καθώς και με τη Φόρμα Ενημέρωσης και Συναίνεσης Γονέα – Κηδεμόνα, που θα μας προσκομίσετε υπογεγραμμένη.

3.) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το παρακάτω έντυπο, αφού διαβάσετε προσεκτικά τα αναγραφόμενα.

e-ΕΦΚΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ

Την ημέρα άφιξης, το παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του το απαραίτητο έγγραφο που ορίζει ο Φορέας μέσω του οποίου συμμετέχει στην κατασκήνωση, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο γονέα (π.χ. κάρτα κατασκηνωτή, υπεύθυνη δήλωση κλπ).

Η κατασκήνωση δε θα δεχτεί κατασκηνωτή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.