Απαραίτητα Έγγραφα – Πρόγραμμα ΔΥΠΑ

Με την επιβεβαίωση της κράτησης θέσης και εφόσον έχετε εγκριθεί από την ΔΥΠΑ, δηλαδή έχετε αριθμό επιταγής με τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, θα πρέπει να αποστείλετε το αργότερο έως την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση τα παρακάτω ως εξής:

  • Ταχυδρομικώς ή Αυτοπροσώπως στα γραφεία μας Philippos Business Center, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 555 35 Πυλαία, κτίριο Δ’, Γραφείο Δ34 ή
  • Την ημέρα άφιξης σε κλειστό φάκελο

και ΌΧΙ με mail!


1.) ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Το πρωτότυπο πρέπει να το έχει το παιδί μαζί του σε κλειστό φάκελο!): Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί υποχρεωτικά από τον γιατρό σας και τον κηδεμόνα. Πατήστε το εικονίδιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι σημαντικό στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού, το Δελτίο Υγείας θα πρέπει να σταλεί άμεσα με την κράτηση θέσης, προκειμένου να αξιολογηθεί από τον γιατρό της κατασκήνωσης.

2.) ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και του ανήλικου παιδιού σας, γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησής μας, που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας καθώς και με τη Φόρμα Ενημέρωσης και Συναίνεσης Γονέα – Κηδεμόνα, που θα μας προσκομίσετε υπογεγραμμένη.

3.) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το παρακάτω έντυπο, αφού διαβάσετε προσεκτικά τα αναγραφόμενα.

4.) Έγγραφο ταυτοπροσωπίας παιδιού, αποστείλετε ΕΝΑ από τα παρακάτω:

α. Ταυτότητα (άνω των 12 ετών) ή Διαβατήριο ή
β. Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ ή Δήμο ή
γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή
δ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5.) Έγγραφο ταυτοπροσωπίας δικαιούχου Γονέα / Κηδεμόνα: φωτοαντίγραφο από ταυτότητα ή διαβατήριο.

6.) Αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του δικαιούχου γονέα & Αριθμός ΑΜΚΑ του ωφελούμενου παιδιού. (Μόνο τους αριθμούς γραμμένους ΣΩΣΤΑ & ΚΑΘΑΡΑ σε απλό χαρτί).

7.) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΔΥΠΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΥΠΑ

Εφόσον έχετε ελέγξει στη σελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr ότι το παιδί σας έχει εγκριθεί, δηλαδή έχει αριθμό επιταγής με τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, θα πρέπει να μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα έως την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση:

Ιδιωτικό συμφωνητικό (2 αντίγραφα),που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον δικαιούχο γονέα. Κατεβάστε το εδώ! 

Το πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά με έναν από  τους παρακάτω τρόπους:

  • Ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, Philippos Business Center, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 555 35 Πυλαία, κτίριο Δ’, Γραφείο Δ34, ή
  • Την ημέρα άφιξης, οπωσδήποτε σε κλειστό φάκελο μαζί με τα παραπάνω έγγραφα,

και ΌΧΙ με mail!