Αναχωρήσεις

Λεωφορεία της κατασκήνωσης για τη μεταφορά των κατασκηνωτών θα υπάρχουν στην αρχή και στο τέλος της κάθε περιόδου. 

12/7/2020: Δείτε εδώ τις πόλεις και τις ώρες αναχώρησης.

Προσοχή!!!

  • Πριν την επιβίβαση στα λεωφορεία, τα παιδιά θα παραδίδουν στον Υπεύθυνο το Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων και θα θερμομετρούνται.
  • Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα.